Preise

Solarium

Stehkabine

Mega Turbo

48x180w

Kabine 2

Twin Power

28x160w/18x100w 

Kabine 3

Super Turbo

26x160w/16x180w 

Kabine 4-6

Turbo Sanft

24x160w/18x120w 

Minuten 
Preis
 Minuten
Preis
 Minuten
Preis
 Minuten
Preis
1.00 € 0,95  1.00  € 0,90  1.00  € 0,95  1.00  € 0,85

Minutenpreis bei

100€ Aufladung

 

€ 0,68

 Minutenpreis bei

 100€ Aufladung

 

€ 0,64

 Minutenpreis bei

 100€ Aufladung

 

 € 0,68

 Minutenpreis bei

 100€ Aufladung

 

€ 0,61